חיפוש
חיפוש
מק”ט: 6695

שעון כושר חכם

הוראות הפעלה – Smart Wristband
הטענת הצמיד:
בטרם שימוש ראשון בצמיד, יש לטעון את הסוללה במלואה. במידה והצמיד אינו נדלק כראוי, יש להטעינו מחדש. ברגע שהצמיד מוטען, הוא יידלק באופן אוטומטי. על מנת להטעין את המכשיר, יש למשוך החוצה משני הצדדים את רצועות הגומי ולחבר את גוף הצמיד למתאם, כאשר בצידו השני של המתאם ישנו כבל USB אשר באמצעותו יש לחברו למחשב או למטען.
טעינה תתבצע על ידי מתאם חשמל 2A
דרישות למערכת הפעלה:
מערכת הפעלה של אנדרואיד 5.0 ומעלה. מערכת הפעלה IOS 9.0 ומעלה. תמיכה ב-Bluetooth 4.0.
טווח הטמפרטורה שבו פועל הצמיד – בין C10- לC50
הורדת האפליקציה למכשיר הנייד:
אפשרות ראשונה: יש לסרוק את קוד ה-QR בשביל מכשירי אנדרואיד.
אפשרות שניה: יש להיכנס ל-App Store או ל-Google Play ולהוריד ישירות את האפליקציה “FitPro”.
כיצד לסנכרן את המכשיר לאפליקציה:
בעת השימוש הראשון, יש לסנכרן את הצמיד עם האפליקציה. כאשר הסנכרון מבוצע בהצלחה, השעה בצמיד תסונכרן באופן אוטומטי. אם כך, יש להיכנס לממשק האפליקציה במכשיר הנייד ולחפש את התקן הבלוטות’ המתאים של הצמיד ולבחור בו.
לאחר סנכרון הצמיד עם האפליקציה שבמכשיר הנייד, יישמר זיהוי ה-Bluetooth של הצמיד במכשיר הנייד, כך שבעת הפעלת הצמיד, הוא יסונכרן באופן אוטומטי למכשיר הנייד (לגבי מכשירי אנדרואיד, יש לוודא שהאפליקציה פועלת ברקע וכי הפעלת האפליקציה ברקע מאושרת בהגדרות המכשיר הנייד).
כאשר הסנכרון מבוצע בהצלחה, השעה והתאריך בצמיד יסונכרנו באופן אוטומטי לפי המידע שמופיע במכשיר הסמארטפון.
הדלקה/כיבוי הצמיד:
כאשר הצמיד כבוי, לחיצה ארוכה למשך 3 שניות על כפתור הבית שעל מסך הצמיד תדליק את הצמיד.
כאשר הצמיד דולק, יש ללחוץ על כפתור הבית שעל מסך הצמיד עד שמגיעים לעמוד “כיבוי הצמיד”. לחיצה על כפתור הכיבוי שמופיע על מסך הצמיד, תכבה אותו.
הדלקת/ השהיית המסך:
לחיצה קצרה על כפתור הבית תאיר את מסך הצמיד. השהיית המסך תתקיים לאחר 5 שניות ללא שימוש בצמיד.
תצוגות המסך:
על מנת לעבור מדף אחד לדף אחר, יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור הבית.
מסך הבית – מוצגת השעה, התאריך ומצב הסוללה. לחיצה למשך 2 שניות על ממשק ה-Standby על מנת להציג את השעה לפי 12/24 שעות.
מד צעדים – בעת ענידת הצמיד ייספרו מספר הצעדים באופן יומיומי ובזמן אמת. כמו כן, יוצג באופן משוער המרחק ביחס לכמות הצעדים בכל יום ומספר הקלוריות המשוער שנשרפו על סמך מספר הצעדים. בכל יום בשעה 00:00 מד הצעדים יתאפס וניתן יהיה לבדוק את היסטורית הצעדים היומית באפליקציה.
ממשק אימונים – ניתן לעקוב אחר משך זמן האימון היומי כאשר בכל יום בשעה 00:00 זמן האימון יתאפס וניתן יהיה לבדוק את היסטורית זמן האימונים היומי באפליקציה.
ממשק דופק לב, לחץ דם ורמת חמצון הדם – יש לעבור אל העמוד המתאים שבו ניתן לבצע את הבדיקה. בדיקת דופק הלב, לחץ הדם ורמת החמצון של הדם תיעשה במקביל. הצמיד באופן אוטומטי יחל בבדיקה ותוך 60 שניות תופענה תוצאות הבדיקה על מסך הצמיד. באופן דומה, ניתן להריץ את הבדיקה באמצעות לחיצה על האפשרות במכשיר הסמארטפון.
על מנת שממשק זה יעבוד יש לענוד את הצמיד כך שהחיישנים יהיו צמודים על היד וכן יש להפעיל בהגדרות הצמיד את הממשק). המידע אודות הבדיקה יופיע ויישמר באפליקציה בהתאם לתאריכים שבהם הופעלה הבדיקה.
ממשק קפיצה בחבל – בעת ענידת הצמיד יימדדו משך הזמן במסגרת קפיצה בחבל וכמות הקלוריות המשוערת שנשרפו.
ממשק כפיפות בטן – בעת ענידת הצמיד יימדדו משך הזמן שבו התבצעו כפיפות הבטן וכמות הקלוריות המשוערת שנשרפו.
ממשק מצב שינה ­– בדיקת איכות השינה תופעל כל יום בשעה עשר בלילה. במידה שנרדמים כאשר עונדים את הצמיד, הוא ייכנס למצב שינה באופן אוטומטי, כך שיוכל לזהות ולעקוב אחר מעגלי השינה ויבחין בין שינה עמוקה לשינה קלה. בהתאם לכך, יהיה באפשרות הצמיד לחשב את איכות השינה, כאשר מידע זה יוצג באפליקציה.
מידע אודות איכות השינה יהיה זמין רק במידה והצמיד יהיה על מפרק היד לאורך הלילה כאשר האפליקציה מסונכרת לצמיד במהלך זמן זה.
הגדרות ואפשרויות של האפליקציה במכשיר הסמארטפון:
מידע אישי:
יש להזין מידע אישי לאחר הכניסה לאפליקציה במכשיר הנייד. ניתן למלא מידע מגוון, כגון: גובה, משקל, מין, מספר שעות שינה ואימון יומי. כמו כן, ניתן להציב יעדים לכמות צעדים יומית.
התראות מהמכשיר הנייד:
הודעות SMS:
כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, יש להפעיל את התראת הודעות ה-SMS בהגדרות האפליקציה, על מנת שיופיע על מסך הצמיד ויורגש רטט כאשר נשלחת הודעת SMS (הצמיד יכול להציג הודעה בטווח תווים של 20-40).
התראות נוספות:
כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, יש להפעיל בהגדרות האפליקציה את האפשרות לקבל התראות מהאפליקציה הרצויה (למשל לקבלת התראות מפייסבוק), על מנת שיופיע על מסך הצמיד הודעות ויורגש רטט (יש לאפשר גישה לאפליקציה כדי לקבל ההתראות).
ניתן לראות על מסך הצמיד את שלוש ההודעות/ההתראות האחרונות.
שיחה נכנסת:
כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, יש להפעיל את התראת השיחה הנכנסת בהגדרות הצמיד, על מנת שיופיע על מסך הצמיד “שיחה נכנסת” עם שם או מספר המתקשר. בעת קבלת השיחה אל המכשיר הנייד הצמיד ירטוט.
המלצה לבעלי מכשירי אנרואיד – יש לאפשר בהגדרות המכשיר הנייד את הגישה לאפליקציה “FitPro” על מנת לקבל את ההתראות.
שעון מעורר:
ניתן לכוון עד 8 שעונים מעוררים. כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, ניתן לכוון שעון מעורר, כך שגם לאחר ניתוק החיבור בין הצמיד למכשיר הנייד ובזמן שהאפליקציה לא פועלת, השעון המעורר יהיה מכוון לזמן המתאים שנקבע במכשיר הנייד ותתקבל התראה בהתאם.
חיפוש הצמיד:
דרך האפליקציה ניתן ללחוץ על אפשרות הLook for the bracelet”-” על מנת שהצמיד ירטוט.
צילום תמונה:
כאשר הצמיד מסונכרן עם המכשיר הנייד, ניתן לבחור באפליקציה באפשרות צילום תמונה. יש להיכנס למצלמה במכשיר הסמארטפון ועל ידי ניעור הצמיד באופן אוטומטי תצולם התמונה תוך 3 שניות באמצעות מצלמת המכשיר הנייד.
יש לאפשר גישה של האפליקציה לאלבום על מנת שהתמונות יישמרו.
תזכורות (Sedentary Reminder או Reminder for Drinking):
ניתן לקבוע תזכורות למנוחה, שתיה או ישיבה ממושכת במהלך היום ולהגדיר דרך האפליקציה את השעה שבה הצמיד החכם ירטוט ואת משך זמן הרטט על מנת להזכיר לבצע את הפעולות.
ניתן לכבות בהגדרות הצמיד את אפשרות הרטט בעת קבלת התזכורת. כאשר אפשרות זו כבויה, התזכורת תופיע על מסך הצמיד, ללא רטט.
בהירות מסך:
בעזרת הרמת היד ניתן להבהיר את תצוגת המסך. ניתן לסדר את ההבית הזו בהגדרות כך שבאופן אוטומטי בעת הרמת היד תצוגת המסך תתבהר.
מצב “לא להפריע” (Don’t Disturb):
ניתן להפעיל מצב זה באפליקציה ובמהלך הזמן שבו מצב זה פועל, הצמיד לא יקבל התראות ותזכורות.
אתחול המכשיר:
ניתן לבחור באתחול המכשיר מחדש. בחירה באפשרות זו תמחק את כל המידע שנשמר (למשל, כמות הצעדים היומית, כמות הקלוריות המשוערת שנשפרו וכדומה).
לתשומת לב:
הצמיד אינו עמיד למים. לכן, בשום אופן אין להביא במגע את הצמיד עם מים. יש להימנע מחשיפתו לרטיבות יתר.
יש לחבר את הצמיד כאשר מסנכרנים את המידע מהצמיד אל האפליקציה.
חשיפת הצמיד לתנאי טמפרטורה ולחות גבוהים במיוחד או לחילופין תנאי טמפרטורה נמוכים במיוחד למשך פרק זמן ממושך עלולה להביא לתקלות בצמיד
האביזרים המנלווים לצמיד:
כבל הטענה, קופסת אחסון, הוראות שימוש לתמיכה באפליקציה.
סוללת המכשיר – ליתיום פולימר

כמות:

אנו זמינים לכל שאלה והתייעצות
התקשרו 077-5266866 או מלאו פרטים

לא מצאתם את מה שרציתם?
התקשרו 077-5266866 או מלאו פרטים

המוצר נוסף לסל הצעת המחיר שלך בהצלחה!​